2017 Executive Board

Categories: Events,News,Uncategorized

The following members are part of the Gujarati Samaj of Chicago Executive Board.

Manish Pandya
Dakshesh Modi
Jayesh Parikh
Bhavesh Shah
Payal Shah
Sandip Shah
Rita Shah
Kamal Shah
Yatin Patel
Vibha Dave
Kamlesh Shah
Chandrika Shah
Nirisha Shah

President
Vice President
General Secretary
Joint General Secretary
Cultural Secretary
Treasurer
Joint Treasurer
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Author: Dakshesh Modi