The following members are part of the Gujarati Samaj of Chicago Executive Board 2019.

Dhitu Bhagwakar
Dakshesh Modi
Bhavesh Shah
Vatsal Shah
Sandip Shah
Yatin Patel
Urvashi Patel
Chandrika Shah
Neil Chokshi
Sanjay Shah
Prafull Dave
Nimesh Shah
Bhavita Seth
Jayshree Thakkar
Dr. Manish Pandya

President
Vice President
General Secretary
Joint General Secretary
Treasurer
Joint Treasurer
Cultural Secretary
Joint Cultural Secretary
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Past President