The following members are part of the Gujarati Samaj of Chicago Executive Board.

Manish Pandya
Dakshesh Modi
Jayesh Parikh
Bhavesh Shah
Sandip Shah
Kamal Shah
Neil Chokshi
Yatin Patel
Vibha Dave
Kamlesh Shah
Chandrika Shah
Harish Doshi
Gargi Shah
Ashok Shah

President
Vice President
General Secretary
Joint General Secretary
Treasurer
Joint Treasurer
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member